Vad får du som medlem?

- Du påverkar arbetet och aktiviteter inom SN-DD genom att till exempel delta på årsmöten och diskutera det du tycker är viktigt rörande samsjuklighet, och de förutsättningar som målgruppen lever under.

- Du knyter kontakter som underlättar ditt arbete med målgruppen. Bland annat genom att använda dig av nätverkets medlemmar regionalt och nationellt, som bollplank i olika frågor och du kommer själv att kunna bidra med att hjälpa andra.

- Du kan hämta aktuell information och dokumentation på SN-DD:s hemsida, www.sn-dd.se, som uppdateras kontinuerligt med det allra senaste inom forskning, utveckling och strömningar i samhället som påverkar målgruppens livsvillkor. Du får även del av nyheter genom det nyhetsblad som skickas ut ett par gånger varje år, samt information om nyheter och uppdateringar som publiceras på hemsidan.

- Du uppmuntras att delta i arbetsgrupper och att tillsammans med andra utveckla regionala nätverk.

- Du får även möjlighet att lyssna på intressanta föreläsare till reducerat pris/utan kostnad vid ett par tillfällen om året, bl.a. på årsmötet.