Styrelsens kalender 2017

Årsmöte

2018 April

Styrelsemöte

2017-12-01

Telefonmöte

2017-10-20 kl. 11:00 2017-11-11 kl. 11:00 2018-01-26 kl. 11:00 2018-03-23 kl. 11:00

Planeringsdagar

2017-09-05 Göteborg

Konferenser
SN-DD

2017-12-01 Årliga koferensen

Information

2018 februari ej fastställt datum planering inför årsmötet i Katrineholm

Övrigt

  • Budget för föreningens verksamhet föreslås och fastställs så snart som möjligt efter årsmötet
  • Fakturering av medlemsavgiften sker under februari månad. Uppföljning av medlemskap och betalning av fakturor etc. sker under våren, innan junimötet.
  • Verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan tas fram i början på 2017.
  • Årsredovisningen tar revisionsbyrån (Visma) fram under februari-mars 2017