Lyckad SN-DD konferens "Skam, skuld och ny teknik" den 9 december

2016-08-30

Konferensen den 9 december var mycket lyckad! Utvärderingarna gav höga poäng till samtliga föreläsare.

Dagen inleddes av Lena Lillieroth, leg psykolog inom Beroendecentrum Stockholm även styrelseledamot i SN-DD. Lena höll en föreläsning med tyngdpunkt på skam och skambegreppet, där hon gjort en djupdykning i aktuell forskning.

Efter lunch tog Kitty Zingius, behandlingsassistent, vid. Hon arbetar inom boendeverksamheten i Stockholm stad. Hennes budskap var att de boendes/klienternas skulder måste hanteras i ett tidigare skede än vad som görs idag. Hon och hennes kollegor hjälper många att ta de första stegen mot att våga öppna kuvert, få koll på sina räkningar och eventuella skulder, börja sortera bland räkningar, och så vidare. De hjälper även till i kontakten med kommunernas budget- och skuldrådgivare. En mycket konkret och handfast föreläsning om vad man – vi alla – kan tänka på och göra.

Dagen avslutades av Jenny Brickner, behandlingsassistent, och Hussain Mohammed, deltagare, från Bandhagshemmets stödboende. De har nyligen tilldelats S:t Julianpriset som är Stockholms stads pris för att belöna arbete som görs för att inkludera människor med funktionsnedsättning i samhället.

I projektet Smartare möten har digital teknik använts som kognitivt stöd för att öka självständigheten och underlätta vardagen för personer med psykiska funktionsnedsättningar och beroendeproblematik. Stödboendet Bandhagshemmet, har i projektet samarbetat med KTH, Funka och RSMH, med finansiering från Post- och Telestyrelsen. Bandhagshemmet är ett gott exempel för övriga verksamheter i staden som har personer med psykiska, kognitiva eller intellektuella funktionsnedsättningar som målgrupp.

Tack till er som kom och föreläste, och tack till er åhörare som var på plats!

Här hittar du mer info: Inbjudan & program

>