Material från årets SN-DD:s konferens i Stockholm den 5 december 2014

Den 5 december 2014 arrangerade SN-DD konferensen "Hur får vi det att funka? En heldag om kognitiva funktionsnedsättningar och problemskapande beteende" på City Conference Centre Stockholm.

Konferensen samlade ca. 85 deltagare främst från Stockholmsområdet, centrala- och norra Sverige varav de flesta arbetar inom våra medlemsorganisationer men även ett 20-tal betalande deltagare från icke medlemsverksamheter deltog.

Här hittar du programmet, Powerpiont presentationen från föreläsningen, boktips samt olika arbetsmaterial inom området som tagits fram- och används inom Göteborgs Stad och som föreläsaren Lotta Lindholm delar med sig av. Här hittar du också sammanställningen av utvärderingarna från konferensen.


Boktips


Bo Hejlskov Elvén , Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funtionshinder. Till bokenLundin Mellgren, Psykiska funktionshinder- stöd och hjälp vid kognitiva funktionsnedsättningar. Till boken

Birgitta Andersson, Sociala berättelser och seriesamtal. Till boken


Bilder från konferensen


Bilder från SN-DD:s konferens 2014 Bilder från SN-DD:s konferens 2014 Bilder från SN-DD:s konferens 2014 Bilder från SN-DD:s konferens 2014 Bilder från SN-DD:s konferens 2014