Nyheter 2016

Januari

Socialmedicinsk tidskrift har gett ut temanumret "Missbruk 2015"

2016-01-19

Organisationen Gemensam Välfärds seminarium om missbruk våren 2015 har resulterat i ett temanummer av Socialmedicinsk tidskrift.

Där finns många intressanta artiklar; om Läkarrollen idag och igår, Den stora ökningen av narkotikarelaterade dödsfall, Konsekvenserna av ekonomistyrningen, Utvecklingen inom socialtjänsten, Medikaliseringen av missbruksvården m fl

Tidskriften kan nås på http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt

Gemensam Välfärds seminarium finns också inspelat och kan hämtas från Gemensam Välfärd hemsida, ”Filmer”, http://gemensamvalfard.se/filmer/

Skyddsvärnet bjuder in till seminariet "Missbruk och äldrevård- vem tar ansvar? "

2016-01-21

Den 16 februari kl 13-16 arrangerar Skyddsvärnet i Stockholm seminariet på ABF -huset i Stockholm.

Du hittar mer info här:program, Missbruk och äldrevård

Februari

Attention arrangerar NPF-forum 2016 den 19-20 maj

2016-02-15

2016-års mässa med fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har temat "Struktur och stöd för personer med NPF". SN-DD kommer att medverka med ett informationsbord i utställningen.

Mässprogram

Intressant RFMA-konferens hålls den 23 maj i Stockholm

2016-02-15

Konferensen "Behandling av personer med missbruk, kriminalitet och personlighetsstörning" arrangeras av RFMA den 23 maj på ABF- huset i Stockholm.

Inbjudan & program

Mars

Konferensen "Metadonprogrammet 50 år" arrangeras av U-FOLD den 12-13 april

2016-03-24

U-FOLD - Forum för forskning om Läkemedels- och drogberoende vid Uppsala Universitet bjuder in till konferensen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Konferensen hålls med anledning av att det i år är 50 år sedan professor Lars Gunne introducerade metadonprogrammet i Sverige och Europa. På konferensen deltar framstående forskare, experter och verksamma inom området från såväl Sverige som utlandet.

Du hittar mer info här: Inbjudan & program

Inspirationsdag om Göteborgs arbete med att bekämpa hemlöshet den 14 april

2016-03-23

Det finns platser kvar till inspirationsdagen som Göteborgs Stad arrangerar i samarbete med Faktum och Göteborgs Räddningsmission.

Du hittar mer info här: Inbjudan & program

Expo Medica arrangerar Psykisk (O) Hälsa i Väst den 27 september i Göteborg

2016-03-23

Här finner du info: Inbjudan & program

Många orsaker bakom narkotikadöd enligt Socialstyrelsens analys

2016-03-07

Socialstyrelsen har genomfört en analys av alla dödsorsaksintyg från 2014. Analysen ger en mer nyanserad bild av det ökande antalet drogrelaterade dödsfall som vi tidigare rapporterat om ( se Gamla nyheter augusti 2015 ).

Läs pressmeddelandet här: http://www.anpdm.com/

Anmäl dig till SN-DD:s årsmöteskonferens 2016 den 7 april i Göteborg !

2016-03-02


Expo Medica arrangerar Beroendedagen den 15 september

2016-03-02

Du hittar info här: Inbjudan & program

April

Traumadagen 2016

2016-04-14

Expo Medica arrangerar årets traumadag den 14 september i Stockholm.

Du finner info här: Inbjudan & program

Information från SN-DD:s årsmöteskonferens 2016

2016-03-02
Forskardag om sociala perspektiv på allvarliga psykiska problem

2016-04-10

Torsdagen den 21 april bjuder Institutionen för socialt arbete vid Stockholms Universitet in till forskardagen.

Inbjudan & program

Maj

Juni

RFMA konferens om dopning

2016-06-17

Den 22 september arrangeras konfrensen i Stockholm

Inbjudan & program

Juli

Augusti

Psykisk (O)hälsa Syd

2016-08-30

Expo Medica arrangerar konferensen i Malmö den 24 november.

Du hittar mer info här: syd.psyoh.se

Programmet till årets SN-DD konferens
”Skam, skuld och ny teknik” är klart!

2016-08-30

Nu är programmet klart och ni kan anmäla er till SN-DD:s konferens
"Skam, skuld och ny teknink" den 9 december. Precis som förra året skall vi vara i NBV:s lokaler på Bergsunds Strand 43 vid Hornstull i Stockholm.

Konferensen är kostandsfri för medarbetare i SN-DD:s medlemsverksamheter. För icke- medlemmar kostar konferensen 500 kr/deltagare.

Vi bjuder på en lätt lunch för att vi skall hinna träffas, mingla och utbyta erfarenheter över organisationsgränserna. I programmet hittar ni hur ni anmäler er, sista anmälningsdag är 30 november.

Varmt välkomna till årets SN-DD konferens!

Du hittar inbjudan & program här

September

Oktober

Programmet är klart till årets SN-DD konferens
"Skam, skuld och ny teknik"!

2016-10-20

Nu är programmet klart och ni kan anmäla er till SN-DD:s konferens
"Skam, skuld och ny teknink" den 9 december. Precis som förra året skall vi vara i NBV:s lokaler på Bergsunds Strand 43 vid Hornstull i Stockholm.

Konferensen är kostandsfri för medarbetare i SN-DD:s medlemsverksamheter. För icke- medlemmar kostar konferensen 500 kr/deltagare.

Vi bjuder på en lätt lunch för att vi skall hinna träffas, mingla och utbyta erfarenheter över organisationsgränserna. I programmet hittar ni hur ni anmäler er, sista anmälningsdag är 30 november.

Varmt välkomna till årets SN-DD konferens!

Du hittar inbjudan & program här

RFMA konferens "Behandling av personer med missbruk, kriminalitet & personlighetsstörning"

2016-10-20

Den 14 november arrangerar RFMA denna konferens för andra gången i ABF huset i Stockholm.

Du hittar programmet här: Inbjudan & program

Psykisk Hälsa Trelleborg 2016

2016-10-03

Arrangör är RSMH Trelleborg m.fl. Programmet innehåller kostnadsfria aktiviteter, föreläsningar och teaterföreställningar och pågår under perioden måndag den 3 oktober till och med söndag 23 oktober. Arrangörerna har bjudit in SN-DD att delta varpå informationsfoldrar om SN-DD kommer att vara tillgängliga under arrangemanget.

Här finner du programmet: Inbjudan & program

Systematisk uppföljning – ett steg i utvecklingen av missbruksvården

2016-10-03

Socialstyrelsen bjuder in till konferensen som hålls i Stockholm den 21 oktober. Konferensen ger exempel på vetenskaplig och erfarenhetsbaserad kunskap från systematisk uppföljning med instrumenten ASI och Ubåt och vad denna kunskap kan användas till.

För mer info: Inbjudan & program

November

Socialstyrelsens kunskapsstöd "Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet"

2016-11-13

Socialstyrelsen gav år 2015 ut kunskapsstödet med rekommendationer för chefer, verksamhetsansvariga och personal. Bland rekommendationerna lyfts bland annat lågaffektivt bemötande fram.

Info hittar du här

Anmäl dig till årets SN-DD konferens
"Skam, skuld och ny teknik"!

2016-11-16

Programmet är klart och ni kan anmäla er till SN-DD:s konferens
"Skam, skuld och ny teknink" den 9 december. Precis som förra året skall vi vara i NBV:s lokaler på Bergsunds Strand 43 vid Hornstull i Stockholm.

Konferensen är kostandsfri för medarbetare i SN-DD:s medlemsverksamheter. För icke- medlemmar kostar konferensen 500 kr/deltagare.

Vi bjuder på en lätt lunch för att vi skall hinna träffas, mingla och utbyta erfarenheter över organisationsgränserna. I programmet hittar ni hur ni anmäler er, sista anmälningsdag är 30 november.

Varmt välkomna till årets SN-DD konferens!

Du hittar inbjudan & program här

December

RFMA konferens "Missbruk och föräldraskap"

2016-12-12

Den 17 mars 2017 arrangerar RFMA konferensen i Stockholm. Föreläsare är Frid Hansen från Borgestadklinikken i Norge.

Här hittar du mer info: Inbjudan & program

Konferens om Cannabis- Risker och åtgärder

2016-12-12

Nationella Cannabisnätverket bjuder in till konferens för fjortonde året.. Den hålls 25 april 2017 i ABF-huset i Stockholm.

Mer info: Inbjudan & program

Vuxna och psykisk hälsa

2016-12-12

Expo Medica arrangerar för sjunde gången konferensen i Stockholm 29-30 mars 2017.

Här finner du mer info: www.vuxnaochpsykiskhalsa.se/

Lyckad SN-DD konferens "Skam, skuld och ny teknik" den 9 december

2016-08-30

Konferensen den 9 december var mycket lyckad! Utvärderingarna gav höga poäng till samtliga föreläsare.

Dagen inleddes av Lena Lillieroth, leg psykolog inom Beroendecentrum Stockholm även styrelseledamot i SN-DD. Lena höll en föreläsning med tyngdpunkt på skam och skambegreppet, där hon gjort en djupdykning i aktuell forskning.

Efter lunch tog Kitty Zingius, behandlingsassistent, vid. Hon arbetar inom boendeverksamheten i Stockholm stad. Hennes budskap var att de boendes/klienternas skulder måste hanteras i ett tidigare skede än vad som görs idag. Hon och hennes kollegor hjälper många att ta de första stegen mot att våga öppna kuvert, få koll på sina räkningar och eventuella skulder, börja sortera bland räkningar, och så vidare. De hjälper även till i kontakten med kommunernas budget- och skuldrådgivare. En mycket konkret och handfast föreläsning om vad man – vi alla – kan tänka på och göra.

Dagen avslutades av Jenny Brickner, behandlingsassistent, och Hussain Mohammed, deltagare, från Bandhagshemmets stödboende. De har nyligen tilldelats S:t Julianpriset som är Stockholms stads pris för att belöna arbete som görs för att inkludera människor med funktionsnedsättning i samhället.

I projektet Smartare möten har digital teknik använts som kognitivt stöd för att öka självständigheten och underlätta vardagen för personer med psykiska funktionsnedsättningar och beroendeproblematik. Stödboendet Bandhagshemmet, har i projektet samarbetat med KTH, Funka och RSMH, med finansiering från Post- och Telestyrelsen. Bandhagshemmet är ett gott exempel för övriga verksamheter i staden som har personer med psykiska, kognitiva eller intellektuella funktionsnedsättningar som målgrupp.

Tack till er som kom och föreläste, och tack till er åhörare som var på plats!

Här hittar du mer info: Inbjudan & program

Här hittar du bilder och materialet från dagen


Föreläsningen Skam & skuld.pdf

Ekonomi i fokus en del i färändringsprocessen

Utvärdering av konferens

Bilder från konferensen