Nyheter 2015

Januari

Seminarium om Missbruksvårdens kris

2015-01-26

Den 11 februari arrangerar Nätverket för gemensam välfärd seminariet "Missbruksvårdens kris- medikalisering och marknadsstyrning skördar människoliv" i samarbete med ABF Stockholm.

Missbruksvårdens kris

Välkomna på SN-DD:s årsmöteskonferens i Stockholm den 26 mars 2015

2015-01-24


Torsdagen den 26 mars kl 10-16 är det dax för årets årsmöteskonferens på City Conference Centre Stockholm. Förutom årsmötesförhandlingar kommer dagen som vanligt att innehålla intressanta föreläsningar och diskussionstillfällen med kollegor från olika delar av landet. Inbjudan och program kommer inom kort.

Varmt välkomna till SN-DD:s Årsmöte 2015

Material från SN-DD konferensen "Hur får vi det att funka?" som hölls i Stockholm den 5 december 2014

2015-01-08

Här hittar du information och materialet från konferensen : Till materialet

Under våren 2014 startades en ny Case manager verksamhet upp som ett samarbete mellan fyra kommuner och Landstinget i Jönköpings län

2015-01-07

Under 2014 startade psykiatriska kliniken på Värnamo sjukhus en gemensam case manager-verksamhet tillsammans med fyra kommuner i närområdet. De fyra kommunerna är Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd eller Värnamo (GGVV-området). Eftersom flera kommuner samsas om samma case managers kan även de mindre kommunerna få tillgång till denna resurs.

Här hittar du mer information : www.rjl.se

Vuxna och Psykisk Hälsa Mässan 2015

2015-01-07

Den 25-26 mars arrangerar Expo Medica 2015 -års mässa i Stockholm.

För info se : http://www.vuxnaochpsykiskhalsa.se

Nationella Cannabisnätverket bjuder in till konferensen "Cannabis- risker och åtgärder"

2015-01-07

Den 17 februari arrangeras årets konferens på ABF huset i Stockholm och du hittar information här : www.can.se

Dokumentation från Kunskap till praktiks tvådagarskonferens för chefer och politiker hösten 2014

2015-01-07

Den 11-12 november 2014 arrangerade Kunskap till praktik konferensen "Utveckling av missbruks- och beroendevården- tillbakablickar och framtids-utsikter".

Här hittar du kunskapssammanställningen från konferensen : Här

Puzzelprojektet skall förbättra samverkan och vården för personer med dubbeldiagnos i Östergötland

2015-01-07

Projektet är en del av utvecklingsprojektet "i-nod" och utgör ett samarbete mellan Landstinget i Östergötland, Kriminalvården och kommunerna i sydöstra sjukvårdsregionen.

På dessa två webbsidor hittar du mer information : www.lio.se & www.i-nod.se

Februari

RFMA bjuder in till konferens om schematerapi den 12 mars

2015-02-25

Här hittar du information : Inbjudan & program

Nu är det dax att anmäla sig till SN-DD:s årsmöteskonferens i Stockholm den 26 mars 2015

2015-02-23

Nu är det hög tid att anmäla sig till årsmöteskonferensen den 26/3 i Stockholm. Program med information om hur du/ni anmäler er framgår nedan.

Tiden för att inkomma med motioner till årsmötet går ut den 4/3. Har du/ni något som ni vill att årsmötet ska ta upp, något som ni tycker att föreningen ska lägga tid på etc. så skriv en motion och mejla den till sn-dd@sn-dd.se.

Obs! Anmälningstiden till årsmötet går ut den 10 mars.

Varmt välkomna till SN-DD:s årsmöteskonferens 2015 !

Inbjudan & program

SN-DD har skaffat en Grafisk Profil

2015-02-09

SN-DD:s styrelse har sedan en längre tid haft ambitionen att förnya och modernisera nätverkets informationsmaterial. Under hösten 2014 har vi därför anlitat det sociala arbetskooperativet Multimedium (www.multimedium.se) för att skapa en Grafisk Profil för SN-DD. Det är Jesper Dickell på Multimedium som skapat vår Grafiska Profil och han står bakom foto, roll-ups, ny informationsbroschyr, visitkort m.m. Fotografierna med blomstermotiv är tagna på Botaniska trädgården i Göteborg.

Den nya grafiska profilen integreras nu successivt i allt material från SN-DD med hjälp av vår webbansvarige Mathias Claussen.

Nu är programmet klart och ni kan anmäla er till SN-DD:s årsmöteskonferens i Stockholm den 26 mars 2015

2015-02-12


Torsdagen den 26 mars kl. 9.45-16 är det dax för 2015-års årsmöteskonferens på City Conference Center-Folkets Hus i Stockholm.

Du hittar inbjudan med program och information om hur du anmäler dig nedan. Förutom årsmötesförhandlingar innehåller dagen som vanligt intressanta föreläsningar och gruppdiskussion. Konferensen är kostnadsfri för medarbetare i SN-DD:s medlemsorganisationer och sista anmälningsdag är tisd. den 10 mars.

Varmt välkomna till SN-DD:s årsmöteskonferens 2015 !

Inbjudan & program

Mars

April

RFHL Göteborg och X-Cons bjuder in till förläsningen " Från kriminell till social entreprenör"

2015-04-30

Måndagen den 25 maj kl. 14.30-16.30 hålls denna föreläsning av X-CONS RIKS ordförande Peter Söderlund på Göteborgs föreningscenter.

Du hittar mer info här: Inbjudan

Artikel om pågående forskning om Integrerad behandling vid PTSD och beroendesjukdom

2015-04-30

I Psykologtidningen nr 10 2014 publicerar psykolog Anna Persson och psykiater Åsa Magnusson artikeln "Integrerad behandling vid PTSD och beroendesjukdom"

Artikeln hittar du här

Föreläsning om hur förvärvad hjärnskada påverkar arbetsförmågan

2015-04-30

Den 24 april bjuder Misa Liljeholmen in till föreläsningen "Hur kan dolda funktionshinder påverka arbetsförmågan ?"

Du hittar mer info här : Inbjudan

Den 3:e Europeiska ACT-kongressen hålls i Oslo i juni 2015

2015-04-21

Den 24-26 juni 2015 hålls "3rd European Congress of Assertive Outreach, "REACHING OUT TOGETHER" i Oslo. Norska Nasjonal kompetansetjeneste ROP är medarrangörer.

Du hittar mer information här : www.eaof.org

Skyddsvärnet i Stockholm bjuder in till föreläsning om Socialt hållbar bostadspolitik den 21 april

2015-04-21

Det finns några platser kvar till föreläsningen "Socialt hållbar bostadspolitik -om segregation, resursfördelning och samhällets handlingsutrymme" den 21 april kl 13-16

Du hittar mer info här: www.skyddsvarnet.se

SN-DD bjuder in till föreläsningen "Hur kan vi bemöta personer med problemskapande beteende?"
i Göteborg den 21 maj 2015

2015-04-06

Konferensen om problemskapande beteende som SN-DD arrangerade i Stockholm i december förra året blev mycket uppskattad. Därför bjuder vi nu in till en ny förläsning av Lotta Lindholm på samma tema den 21 maj kl 13-16 på Burgårdens konferenscenter i Göteborg. Föreläsningen är kostnadsfri och vänder sig till medarbetare i SN-DD:s medlemsverksamheter. Sista anmälningsdag är den 30 april.

Välkomna på föreläsning i Göteborg!

Du hittar inbjudan och information om hur du anmäler dig här.

Konferensen "Tidiga interventioner vid traumatiska händelser"

2015-04-13

Fredag den 22 maj arrangerar Svenska PsykoTrauma Föreningen denna konferens i Stockholm.

Du hittar mer info här: http://psykotrauma.org

Traumadagen

2015-04-13


Den 9 september arrangerar Expo Medica Traumadagen i Stockholm.

Mer info: http://www.traumadagen.se/

Psykisk (o)hälsa väst

2015-04-13


Arrangeras av Expo Medica den 24 september i Göteborg.

Mer info: http://vast.psyoh.se/

Beroendedagen

2015-04-13


Beroendedagen arrangeras av Expo Medica den 10 september i Stockholm.

Mer info : http://www.beroendedagen.se/

Information från SN-DD:s årsmöteskonferens 2015

2015-04-10

Maj

Psykisk (O)Hälsa Norr

2015-05-19


Expo Medica arrangerar konferensdagen i Luleå den 26 november.

Du hittar mer info här : www.anpdm.com

RFMA bjuder in till konferens om Nätdroger

2015-05-13

Onsdagen den 9 september hålls denna konferens på ABF huset i Stockholm.

Inbjudan & program

CERA konferens om riskbruk- missbruk- beroende hålls i Göteborg den 8 oktober

2015-05-13

På Konferensen möter du fyra forskargrupper som presenterar pågående forskning på området riskbruk, missbruk och beroende vid Göteborgs universitet sett i ett internationellt perspektiv.

Du hittar mer info här : Cera.se

Artikel om det komplexa sambandet mellan psykisk ohälsa och våldsbrott

2015-05-13

I Läkartidningen 20-21/2015 publiceras debattartikeln "Psykisk ohälsa och våldsbrott- inget okomplicerat samband" där tre forskare gjort en genomgång av modern forskning på området. Bl.a dras slutsatsen att samhällets resurser för att förhindra våldsbrott hos individer med psykisk sjukdom bör riktas mot att tidigt stävja missbruk och tidig debut i våld och andra norm- och ­regelbrytande beteenden.

Du hittar artikeln här: Läkartidningen.se

Juni

SN-DD på plats i Almedalen i sommar

2015-06-17

Lena Karlsson, ordförande i styrelsen för Svenska Nätverket Dubbeldiagnoser, kommer att vara på Gotland, och i Almedalen, under den s.k. Almedalsveckan som äger rum den 28 juni till den 5 juli. Lena kommer bl.a. att lyssna på, och delta i, seminarier om missbruk/beroende och psykisk ohälsa. SN-DD:s hemsida kommer på så sätt att uppdateras med ev. intressanta seminarier som äger rum under Almedalsveckan.

Har du som medlem under sommaren tips på intressanta saker från din egen, eller annans verksamhet, tips på kommande seminarier eller liknande, kan du mejla om detta till antingen Birgit Lund, birgit.lund@socialresurs.goteborg.se, eller till Lena Karlsson, lena.karlsson@skyddsvarnet.se.

Nu kan ni ansöka om ekonomiskt stöd hos SN-DD med syfte att stimulera aktiviteter på lokal/regional nivå

2015-06-06

SN-DD har sedan länge haft ambitionen att öka föreningens arbete - och stödja nätverkande/ erfarenhetsutbyte på lokal och regional nivå runt om i landet.

Styrelsen har därför beslutat att föreningen efter ansökan kan ge visst ekonomiskt stöd till aktiviteter som överensstämmer med föreningens syfte, dvs. ”att verka för en utveckling av arbetet med att tillgodose behoven hos patient-/klientgrupper med dubbeldiagnoser och därmed höja livskvalitén för målgruppen”. Då aktiviteten även skall syfta till samverkan mellan verksamheter (aktörer) behöver det vara minst två verksamheter som tillsammans står bakom ansökan.

Du hittar hur ni skall gå tillväga för att ansöka om ekonomsikt stöd nedan och vi önskar få in ansökan senast två veckor innan ett styrelsemöte (se styrelsens kalender i kalendariet längst upp på hemsidan).

Om ni har frågor är ni välkomna att skicka dem till styrelsen på mailadress
sd-dd@sn-dd.se

Välkomna med er ansökan!

Ansökningsblankett

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

2015-06-17

De Nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende är klara sedan en tid och vänder sig till beslutsfattare och professionella.

Riktlinjerna innehåller rekommendationer om bedömningsinstrument, medicinska test, läkemedelsbehandling, psykologisk och psykosocial behandling, psykosociala stödinsatser, behandling vid samsjuklighet och behandling av ungdomar.

www.socialstyrelsen.se

SN-DD på plats i Almedalen i sommar

2015-06-17

Lena Karlsson, ordförande i styrelsen för Svenska Nätverket Dubbeldiagnoser, kommer att vara på Gotland, och i Almedalen, under den s.k. Almedalsveckan som äger rum den 28 juni till den 5 juli. Lena kommer bl.a. att lyssna på, och delta i, seminarier om missbruk/beroende och psykisk ohälsa. SN-DD:s hemsida kommer på så sätt att uppdateras med intressanta seminarier som äger rum under Almedalsveckan.

Har du som medlem under sommaren tips på intressanta saker från din egen, eller annans verksamhet, tips på kommande seminarier eller liknande, kan du mejla om detta till antingen Birgit Lund, birgit.lund@socialresurs.goteborg.se, eller till Lena Karlsson, lena.karlsson@skyddsvarnet.se.

Juli

Augusti

Antalet drogrelaterade dödsfall som rapporteras till Socialstyrelsen ökar kraftigt

2015-08-23

Antalet drogrelaterade dödsfall som rapporteras in till Socialstyrelsens dödsorsaksregister har det senaste året ökat kraftigt både bland kvinnor och män. 2013 rapporterades 589 drogrelaterade dödsfall till Socialstyrelsens dödsorsaksregister och 2014 hade antalet stigit till 765, vilket motsvarar en ökning med 30 procent.

Socialstyrelsen har fått ett regeringsuppdrag som handlar om att utveckla statistiken om drogrelaterad dödlighet. Arbetet sker i samråd med Rättsmedicinalverket och Folkhälsomyndigheten och avrapporteras den sista februari 2016. Syftet är att ta reda på mer om de bakomliggande orsakerna så att vi får mer relevant information om den grupp som avlider där narkotika har bidragit till dödsfallet.

För mer info: www.socialstyrelsen.se

Platsbrist inom LVM-vården

2015-08-23

Sveriges Radio Jönköping rapporterar att LMV-hemmen är kraftigt överbelagda. Det råder kö till platserna och personer i akut behov av tvångsvård kan få vänta flera dagar på en plats. SiS(Statens instituionsstyrelse) har under våren försökt lösa situationen, genom att skapa drygt 30 nya behandlingsplatser, till runt 380 platser. Det har dock inte räckt till och enligt SR Jönköping stod ett 10-tal personer på kö till en plats på SiS LVM- hem i början av augusti.

Läs mer: www.sverigesradio.se

September

NSPH bjuder in till Inspirationsdag om anhörigstöd

2015-09-10

NSPH anordnar inspirationsdagen för fjärde gången och den hålls i Alvik den 13 november.

Här får du mer information: www.nsph.se

Förstå och bemöta psykisk ohälsa

2015-09-09

Utbildningen hålls i Göteborg den 27 oktober och arrangeras av Kompetenstjänst.

Se: Förstå och bemöta psykisk ohälsa

Psykiatri för icke-psykiatriker

2015-09-09

Confex arrangerar dessa utbildningstillfällen i Stockholm, Göteborg och Malmö under hösten.

Du hittar info här: Psykiatri för icke-psykiatriker

Konferensen Unga och drogtrender

2015-09-09

Den 7 oktober bjuder Hela människan och Länsnykterhetsförbundet in till denna konferens i Göteborg.

Du hittar inbjudan och program här: Unga & drogtrender, Dalheimers hus

Quo vadis arrangerar konferensen "Narkotikapolitiken och missbrukets vardag”

2015-09-09

När: Den 15-16 oktober.
Var: Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm.

Du får mer information här: www.quovadiskonferens.se

Välkommen till 2015 års SN-DD konferens i Stockholm den 4:e december

2015-09-07

Då våra tidigare konferenser varit uppskattade kommer SN-DD även i år att arrangera en heldagskonferens i Stockholm. Datum är fredagen den 4:e december i NBV:s lokaler på Bergsunds Strand 43 vid Hornstull.

Konferensen är i vanlig ordning kostandsfri för medarbetare i SN-DD:s medlemsverksamheter och vi bjuder på lunch för att skapa goda möjligheter att träffas och mingla över organisationsgränserna. Vi återkommer med programmet inom kort och som vanligt blir det ett aktuellt och intressant innehåll och många möjligheter till givande erfarenhetsutbyte!

Varmt välkomna den 4:e december!

RFMA´s konferens Barn i Missbruksmiljöer

2015-09-01

Torsdagen den 19 november arrangerar RFMA en konferens om situationen för barn i missbruksmiljöer och deras respektive föräldrars och anhörigas behov av stöd och hjälp. Konferensen hålls vid Alfred Nobels Allé utanför Stockholm.

Du hittar mer info här: Inbjudan och program

Oktober

Programmet till årets SN-DD konferens "Samma möjligheter-är det möjligt? " den 4 december är klart och du kan anmäla dig nu

2015-10-14


Då våra tidigare konferenser varit uppskattade kommer SN-DD även i år att arrangera en heldagskonferens i Stockholm. Datum är fredagen den 4:e december i NBV:s lokaler på Bergsunds Strand 43 vid Hornstull.

Konferensen är i vanlig ordning kostandsfri för medarbetare i SN-DD:s medlemsverksamheter och vi bjuder på lunch för att skapa goda möjligheter att träffas och mingla över organisationsgränserna.

Du hittar programmet och hur du anmäler dig här: Inbjudan & program

SN-DD:s hemsida påverkas av flyktingsituationen

2015-10-14

Vår webbredaktör, Birgit Lund, är fn utlånad till annat arbete på ett akutöppnat transitboende för ensamkommande pojkar. Hon uppger att hon har stor nytta av sina kunskaper från arbetet med personer som har missbruks-/beroendeproblem i kombination med psykisk ohälsa i arbetet på boendet. Att Birgit fn är utlånad gör att SN-DD:s hemsida inte uppdateras i samma utsträckning för tillfället.

November

Vuxna och psykisk hälsa

2015-11-30


Den 13-14 april 2016 arrangerar Expo Medica denna konferens i Stockholm.

Du hittar mer info här: http://vuxnaochpsykiskhalsa.se/

Än finns det platser kvar till årets SN-DD konferens "Samma möjligheter- är det möjligt? " den 4 december

2015-11-09


Då våra tidigare konferenser varit uppskattade kommer SN-DD även i år att arrangera en heldagskonferens i Stockholm. Datum är fredagen den 4:e december i NBV:s lokaler på Bergsunds Strand 43 vid Hornstull.

Konferensen är i vanlig ordning kostandsfri för medarbetare i SN-DD:s medlemsverksamheter och vi bjuder på lunch för att skapa goda möjligheter att träffas och mingla över organisationsgränserna.

Sista anmälningsdag är den 20 november

Du hittar programmet och hur du anmäler dig här: Inbjudan & program

2016 års årsmöteskonferens hålls den 7 april i Göteborg

2015-11-09

Den 7 april äger SN-DD:s årsmöte 2016 rum, denna gång i centrala Göteborg. Redan nu diskuterar vi innehållet denna dag: Vad vill du/ni som medlemmar bli bjudna på för intressanta och lärorika föreläsningar den dagen? Har du ett förslag så hör gärna av dig till mejladressen sn-dd@sn-dd.se.

Boka redan nu in den 7 april 2016 i din kalender!

December