Nyheter 2014

Januari

Februari

Psykisk (O)Hälsa VÄST

2014-02-03
Header för konferensen vuxna och psykisk hälsa

Den 25 september 2014 arrangerar Expo Medica konferensen Psykisk (O)Hälsa VÄST på Eriksbergshallen, Quality Hotell 11 i Göteborg.

Läs mer här : http://vast.psyoh.se/

Bostad sökes! Konferens om hemlöshet och utestängning i bostadmarknaden

2014-02-03

Den 8-9 april 2014 arrangerar Socialdepartementet och hemlöshetssamordnaren en nationell konferens om hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden på Aros Congress Center i Västerås.

Här hittar du programmet : www.delegia.com

Hjälp oss att hålla vårt medlemsregister uppdaterat !

2014-02-03

Nu är vårt medlemsregister uppdaterat!

För att ni ska få våra utskick och för att fakturorna ska komma rätt etc. är det viktigt att vi har rätt uppgifter i vårt medlemsregister. Därför har vi i SN-DD:s styrelse under det senaste halvåret arbetat med att uppdatera medlemsregistret och nu hittar du det uppdaterade registret under ”Medlemmar” i vänstermarginalen!

Vi vill i och med detta be er om hjälp med att ni går in och kontrollerar så att era uppgifter i vårt register stämmer. Om ni hittar något som inte stämmer så meddela oss detta genom att använda funktionen ”Ändra dina medlemsuppgifter” som du finner under Medlemmar i vänstermarginalen.

Vi är också tacksamma om ni kommer ihåg att gå in och göra ändringar via den fliken om något förändras i er verksamhet så att era uppgifter i vårt medlemsregister inte stämmer. Det kan t.ex. vara att kontaktpersonen (för SN-DD) slutar hos er. Om ni inte utser en ny kontaktperson, och meddelar oss mailadressen, så riskerar ni att inte nås av den information och de utskick som vi regelbundet skickar ut till våra medlemsverksamheter via kontaktpersonerna.

- Vi i styrelsen vill påminna er om att uppdatera era medlemsuppgifter i SN-DD vid behov och tackar för hjälpen i förhand!

Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm bjuder in till seminarium om "Narkotikaläget i Sverige

2014-02-03

Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm bjuder in till ett seminarium den 23 april med rubriken "Narkotikaläget i Sverige" i ABF-huset i Stockholm.

Läs mer här : Program

Välkommen till SN-DD:s årsmöteskonferens i Luleå den 27-28 mars 2014, här hittar du inbjudan och program !

2014-02-07


Nu är programmet klart till SN-DD:s årsmöteskonferens den 27-28 mars 2014 som är förlagd till Sunderby folkhögskola strax utanför Luleå. Förutom årsmötesförhandlingar bjuder vi som vanligt på ett intressant program och många möjligheter till erfarenhetsutbyte med kollegor från verksamheter runt om i landet.

Du hittar programmet tillsammans med praktisk information i inbjudan nedan. Där hittar du också information om hur du anmäler dig, vi behöver ha din anmälan senast den 27 februari.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast en månad innan årsmötet och skickas till lena.karlsson@fyrljuset.org

Läs mer här : Inbjudan & program

Välkomna på årsmöte i Luleå i mars!

RFMA bjuder in till intressanta konferenser i Stockholm i maj

2014-02-24

Under maj månad bjuder RFMA in till två intressanta konferenser med rubrikerna "Alliansen- en avgörande faktor i behandlingen?" och "DSM 5- psykiatrins nya diagnosinstrument-Presentation och kommentarer".

Du hittar mer information här:www.rfma.se

Mars

Information från SN-DD:s Årsmöte 2014

2014-03-30

Konstverk av elev på Sunderby Folkhögskola


SN-DD hade årsmöteskonferens på Sunderby Folkhögskola utanför Luleå den 27-28/3 2014 och här hittar du materialet därifrån.


Beroendedagen

2014-03-24


Den 11 september 2014 arrangerar Expo Medica Beroendedagen i Stockholm.

Här hittar du programmet : www.beroendedagen.se

April

Vi tar tacksamt emot synpunkter till SN-DD:s remissvar på de preliminära nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården

2014-04-29

Styrelsen för SN-DD kommer att avge ett remissvar på de Preliminära nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården som publicerades den 31 mars 2014 (finns att ladda ner från Socialstyrelsens hemsida www.socialstyrelsen.se). Remisstiden går ut den 19 juni 2014. (Se mer info nedan.)

Vi tar tacksamt emot synpunkter från våra medlemsverksamheter på vad ni anser att vi bör ta upp när vi lämnar SN-DD:s remissvar. Synpunkter/kommentarer kan skickas till lena.karlsson@fyrljuset.org senast den 22 maj. Det remissvar som styrelsen lämnar på riktlinjerna kommer att publiceras på hemsidan.

Socialstyrelsen på turné med preliminär version av de nya nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård

2014-04-24

Den 31 mars publicerade Socialstyrelsen en preliminär version av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. För närvarande är de ute på en landsomfattande turné och träffar företrädare för socialtjänsten och sjukvården på 20 regionala seminarier för att få synpunkter på riktlinjerna och diskutera vilka konsekvenser de får för sjukvård och socialtjänst. Det är också möjligt för andra att lämna synpunkter på den preliminära versionen av riktlinjerna fram till den 19 juni. Socialstyrelsen siktar på att kunna presentera en slutlig riktlinje våren 2015.

Ett av de viktigaste budskapen till missbruks-och beroendevården i riktlinjerna är att samsjuklighet måste uppmärksammas och skall behandlas samtidigt.

Här hittar ni information om seminarierna samt länk till de preliminära riktlinjerna och hur ni kan lämna synpunkter : www.socialstyrelsen.se

Kunskap till praktik arrangerar konferens om framtidens missbruks- och beroendevård hösten 2014

2014-04-24

Den 11-12 november 2014 arrangerar Kunskap till praktik konferensen "Missbruks-och beroendevård i utveckling- samverkan för tillgänglighet, jämlikhet och hållbar vård", om framtidens missbruks-och berodendevård på Folkets hus i Stockholm.

Du får mer information här: www.kunskaptillpraktik.skl.se

Kunskapsguiden
lanserar det nya området missbruk och beroende

2014-04-07

Socialstyrelsen driver i samarbete med bl.a. SKL, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket hemsidan "Kunskapsguiden" för dig som arbetar med hälsa, vård & omsorg. Kunskapsguiden är en nationell plattform som samlar kunskap inom evidensbaserad praktik, psykisk ohälsa, missbruk och beroende m.m.

Kunskapsguiden ska ge dig bästa tillgängliga kunskap samt stöd och vägledning i din yrkesroll. Du kan prenumerera på nyheter från Kunskapsguiden.

Se Kunskapsguiden: www.kunskapsguiden.se

Expo Medica arrangerar fördjupningsdag om Trauma och personlighetsstörningar

2014-04-07

Den 11 september 2014 arrangerar Expo Medica en dag i Stockholm om hur du skiljer på PTSD och personlighetsstörningar för effektivare behandling och bättre stödinsatser.

Se inbjudan och program: www.legaonline.se

Maj

PsykoterapiMässan 2014

2014-05-19

Nu är programmet ute till Psykoterapimässan 2014 som hålls på Stockholmsmässan den 21-22 oktober.

Du hittar programmet & vilka som är arrangörer här: www.psykoterapimassan.se

Psykiatrisymposium 2014 hålls i Stockholm den 8-9 oktober

2014-05-15

Arrangör för symposiet är Conductiv. Här får du mer information: www.conductive.se

ACT-teamet i Malmö bjuder in till Workshops för verksamheter som är intresserade av att skapa programtrogna ACT-team

2014-05-14

Under hösten kommer ACT-teamet i Malmö på uppdrag av SKL att arrangera två workshops i Malmö och Stockholm för kommuner och regioner som vill starta-, eller göra om befintliga team, till programtrogna team enligt ACT-modellen.

Inbjudan och program: Här

Svenska Brukarföreningen bjuder in till "SeminariumBySBF 2014" den 4 juni

2014-05-09

Årets tema är "Döden har ett pris".

Du hittar mer info här: www.seminariumbysbf.se

Juni

RFMA bjuder in till konferens i Stockholm den 22 september

2014-06-11

Konferensen handlar om "Metoder för behandling av personer med missbruk i kombination med antisocialt beteende, borderlinestörning och kriminalitet".

Du hittar mer information här:www.rfma.se

SN-DD bjuder in till konferens i Stockholm den 5:e december 2014

2014-06-11

Då våra tidigare konferenser blivit uppskattade kommer SN-DD även i år att arrangera en konferens på City Conferens Center Stockholm den 5:e december. Konferensen kommer att vara kostandsfri för våra medlemsverksamheter. Vi återkommer med programmet för konferensen efter sommaren och som vanligt kommer det att bli ett mycket intressant innehåll och många möjligheter till givande erfarenhetsutbyte!

Passa på att avsätta den dagen i era kalendrar redan nu !

Den 3:e Europeiska ACT-kongressen hålls i Oslo i juni 2015

2014-06-23

Den 24-26 juni 2015 kommer "3rd European Congress of Assertive Outreach, "REACHING OUT TOGETHER" att hållas i Oslo. Norska Nasjonal kompetansetjeneste ROP kommer att vara medarrangörer.

Du hittar mer information här : www.eaof.org

Juli

Augusti

Psykisk (O)Hälsa Syd

2014-08-29Den 27 november arrangerar Expo Medica för femte året i rad konferensen Psykisk (O)Hälsa Syd i Malmö.

Här hittar du mer info: www.syd.psyoh.se

Attention utbildning bjuder in till kurser och temadagar om neurpsykiatriska fuktionsnedsättningar runt om i landet i vår

2014-08-29

Här hittar du listan på utbildningsdagar : www.attention-utbildning.se

September

RFMA arrangerar konferensen "Nya riktlinjer från socialstyrelsen för missbruks- och beroendevården" i Stockholm den 2 december

2014-09-10

Du hittar inbjudan och program här: RFMA konferensen

Expo Medica arrangerar seminarier om DSM - 5 och Psykiatrin & Juridiken

2014-09-02

Seminarierna riktar sig i första hand till personal inom psykiatri i kommun, landsting och privat regi.

Här hittar du inbjudan och information: www.legaonline.se

Oktober

Nu är programmet klart och ni kan anmäla er till årets SN-DD konferens i Stockholm den 5:e december !

2014-10-09

Årets konferens har titeln "Hur får vi det att funka? En heldag om kognitiva funktionsnedsättningar och problemskapande beteende". Konferensen handlar om hur vi genom bl.a individuell kartläggning, kravanpassning och ett lågaffektivt bemötande kan utveckla vårt arbete med personer som uppvisar beteenden som utmanar oss i våra verksamheter.

Ni hittar konferensprogrammet samt hur ni anmäler er nedan. Konferensen är gratis för medarbetare i SN-DD:s medlemsorganisationer och kostar 500 kr /person från icke medlemsverksamheter.

Passa på att anmäla er så snart som möjligt till denna mycket intressanta dag då lunchen ingår och det blir många möjligheter till givande nätverkande- och erfarenhetsutbyte.

Som vanligt gäller först till kvarn och sista anmälningsdag är den 21/11.

Välkomna med er anmälan !

Inbjudan & program

Konferens Narkotikan -en miljökatastrof

2014-10-09

Onsd. den 12 november arrangerar Kunskapskällar´n i Göteborgs Stad i samarbete med Insitute for Security & Development Policy (ISDP) en konferens om miljöförstörelse som orsakas av narkotikaproduktionen i världen.

Du finner inbjudan och program här : Inbjudan & program

Återfallspreventiva samtal, en anpassad metod i missbruksbehandling

2014-10-13

Kunskapskällar´n i Göteborgs Stad har nyligen publicerat ett utbildningsmaterial om Återfallspreventiva samtal. Materialet är framtaget till den utbildning omfattande tre halvdagar som sedan drygt 2 år tillbaka bedrivs inom Social resursförvalting i Göteborgs Stad och riktar sig till medarbetare inom Boendeverksamheten samt till utförare och handläggare inom Socialtjänsten i Göteborg.

Materialet innebär en anpassning för att återfallspreventiva samtal skall kunna användas flexibelt också för brukare som inte önskar eller har förmåga att fullfölja en hel manualbaserad kurs/program i Återfallsprevention.

Återfallspreventiva samtal

Nyligen färdigställdes en SROI (Social Return On Investment ) - analys som genomförts på KRAMI verksamheten i Göteborg.

2014-10-13

SROI är ett koncept för att mäta verksamheters värdeskapande utifrån ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Framför allt är det ett verktyg för att tydliggöra det sociala värde som skapas. Ni hittar mer information om vad en SROI-analys innebär på www.sroi.se.

SROI rapport Krami slutversion

Riksföreningen PsykoterapiCentrum arrangerar konferensen
"Vad passar vem ?" i Stockholm den 22 november

2014-10-22

Du hittar mer info här : www.rpc.nu

November

SN-DD:s konferens i Stockholm den 5:e december är nästan fullbokad!

2014-11-11

Vi har glädjen att meddela att årets konferens med titeln "Hur får vi det att funka? En heldag om kognitiva funktionsnedsättningar och problemskapande beteende" är i princip fullbokad !

Om vi får in fler anmälningar (sista anmälningsdag är den 21/11) kommer vi därför att sätta upp dem på en reservlista och vill uppmana er som redan fått en plats att avboka er ifall ni får förhinder så att någon på reservlistan kan få platsen. Ni avbokar er på samma mailadress som ni använde för att boka in er (se inbjudan nedan).

SN-DD:s styrelse önskar alla deltagare Varmt välkomna på konferensen!

Inbjudan & program

December

Material från årets SN-DD:s konferens i Stockholm den 5 december 2014

2014-11-11

Den 5 december arrangerade SN-DD konferensen "Hur får vi det att funka? En heldag om kognitiva funktionsnedsättningar och problemskapande beteende" på City Conference Centre Stockholm.

Konferensen samlade ca. 85 deltagare främst från Stockholmsområdet, centrala- och norra Sverige varav de flesta arbetar inom våra medlemsorganisationer men även ett 20-tal betalande deltagare från icke medlemsverksamheter deltog.

Här hittar du programmet, Powerpiont presentationen från föreläsningen, boktips samt olika arbetsmaterial inom området som tagits fram- och används inom Göteborgs Stad och som föreläsaren Lotta Lindholm delar med sig av. Här hittar du också sammanställningen av utvärderingarna från konferensen.


Boktips


Bo Hejlskov Elvén , Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funtionshinder. Till bokenLundin Mellgren, Psykiska funktionshinder- stöd och hjälp vid kognitiva funktionsnedsättningar. Till boken

Birgitta Andersson, Sociala berättelser och seriesamtal. Till boken


Bilder från konferensen


Bilder från SN-DD:s konferens 2014 Bilder från SN-DD:s konferens 2014 Bilder från SN-DD:s konferens 2014 Bilder från SN-DD:s konferens 2014 Bilder från SN-DD:s konferens 2014