Nyheter 2013

Januari

Välkommen till Vuxna & Psykisk Hälsa

2013-01-18
Header för konferensen vuxna och psykisk hälsa

SKL, Hjärnfonden och (H)järnkoll bjuder in till en innehållsrik och intressant konferens om Vuxna och Psykisk Hälsa i Stockholm den 22-23 apil 2013.

Konferensen är organiserad i olika spår där dubbeldiagnos och samsjuklighet är ett av temaområdena. "Hopplösa patienter eller hopplös vård ?" och "Likheter och skillnader mellan ADHD och Borderline ur ett hjärnperspektiv" är två av föreläsningsrubrikerna inom det temaområdet.

Astrid Seeberger som kommer att föreläsa på SN-DD´s Årsmöte den 21/3 2013 är också en av det sammanlagt drygt 30-talet föreläsare som medverkar på konferensen.

För fullständigt program etc. se : http://www.vuxnaochpsykiskhalsa.se

Välkomna på SN-DD´s Årsmöte i Örebro den 21 mars 2013

2013-01-19
Bild för årsmötet 2013

                 Kallelse till SN-DD's årsmöte 2013

I Nyhetsblad nummer 1 2013 som kommer inom kort får ni bland annat en presentation av Astrid Seeberger som fick Läkarsällskapets etikpris "Hippokratespris" 2012.

Hennes föreläsning "Etik, bemötande och patienten/klienten i fokus" är en av punkterna i programmet utöver årsmötesförhandlingarna. Vi hoppas att många har möjlighet att delta under denna kostnadsfria och intressanta dag på Runnagården i Örebro !
                            Välkomna

Februari

Dokumentation om "Kvinnors väg till trygghet och boende"

2013-02-05

Bild kvinnors väg till trygghet & boende Den 4 december 2012 arrangerades en konferens om Kvinnors väg till trygghet och boende som avslutning på ett tvåårigt projekt som genomförts av Vägen Ut kooperativen och Social resursförvaltning i Göteborg Stad.

Frågeställningen har varit "Vilket stöd behöver våldsutsatta kvinnor med eget missbruk för att lämna missbruket och påbörja en återhämtningsprocess ?" och projektet har utvärderats av professor Ulla Carin Hedin, institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Under dagen medverkade bland andra den nationella samordnaren för Våld i nära relationer Carin Götblad.

Här finner ni Dokumentation från konferensen samt Rapporten från utvärderingen : Dokumentation / Utvärdering

Länsstyrelser bjuder in till konferensdagar om Hemlöshet

2012-02-05

De senaste åren visar på nya perspektiv och metoder för att motverka hemlöshet. Under mars och april månad arrangerar Länsstyrelserna i fyra län runt om i landet konferensdagar om Hemlöshet med tema "Bostaden som mål eller medel" ?

Under dagarna får deltagarna ökad kunskap om förekomst och anledningar till hemlöshet, teoretiska synsätt och matnyttiga arbetssätt för att förhindra hemlöshet och vräkningar. Talare är bland andra den nationelle Hemlöshetssamordnaren Michael Anefur samt andra ämnessakkunniga från Socialdepartementet och Socialstyrelsen.

Mer info får du på länken : Länsstyrelsen

FMB arrangerar vårseminarier i Göteborg

2013-02-05

FMB och det nyinrättade Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende vid Göteborgs Universitet, som vi skrev om i Nyhetsblad nr. 6 2012, organiserar ett antal seminarier under våren 2013.

Programmet till seminarierna finner ni här : Program FBM

Regeringens lagrådsremiss utifrån Missbruksutredningens betänkande

2013-02-25

Mars

Information från SN-DD´s Årsmöte 2013

2013-03-26
Bild för årsmötet 2013

SN-DD hade Årsmöte på Runnagården i Örebro den 21/3 och här hittar du material därifrån.

Protokollet från Årsmötet kommer att läggas ut inom kort och i nästa Nyhetsblad som kommer i mitten av april rapporterar vi också från Årsmötesdagen.

Kallelse till SN-DD's årsmöte 2013
Verksamhetsberättelse för 2012
Verksamhetsplan för 2013


RFMA bjuder in till konferenser i Stockholm under våren

2013-03-26

RFMA, Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk bjuder in till två konferenser, om Housing first och "Mot en bättre missbruksvård", inom kort.

Du finner programmet här : rfma.se

April

Fakturor på medlemsavgiften skickas ut till hösten

2013-04-16

SN-DD´s styrelse kommer under den närmaste tiden att arbeta med att uppdatera vårt medlemsregister

och i år kommer vi därför inte att skicka ut fakturorna på medlemsavgiften förrän till hösten. Så om ni som är vana att den kommer efter årsmötet undrar vart den tagit vägen vet ni orsaken. Vi hoppas att det inte leder till några bekymmer för er medlemsverksamheter!

Ny doktorsavhandling om Substitutionsbehanding med fokus på kontroll och integritet

2013-04-16

I mars månad disputerade Frida Petersson på institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet med avhandlingen "Kontroll av beroende. Sustitutionsbehandlingen logik, praktik och semantik" .

I avhandlingen behandlas hur substitutionsbehandling fungerar i vardagen med fokus på kontroll och integritetsfågor.

Mer info finner du här : www.samfak.gu.se/

Svenska Brukarföreningen arrangerar seminarium om Metadonkonflikten

2013-04-16

Svenska Brukarföreningen bjuder in till sitt årliga seminarium i Stockholm den 27 maj som i år fått temat "Metadonkonflikten -Vem vinner, vem förlorar ?"

Mer info finner du här : Program / anmälan

Maj

2013-05-26

Ni kommer väl ihåg att materialet från den 4:e Nordiska konferensen i Göteborg finns här på hemsidan under SN-DD- arkiv i vänster marginalen om ni vill gå in och titta på det , Där hittar ni bland mycket annat Youtube- filmer från föreläsningarna.Styrelsen för SN-DD bjuder in till konferens i Stockholm den 5 december

2013-05-26

Den 5 december kl.10.00-16.00 följer vi upp den Nordiska konferensen i Göteborg med att bjuda in till en konferens som är kostnadsfri för våra medlemmar. Konferensen äger rum på Stockholm City Conference Center, vid Norra Bantorget.

Programmet börjar nu bli klart: Ann-Mari Wulfstrand-Byhlin från Verdandi presenterar det framgångsrika arbetet med brukarråd och brukarsamverkan inom Beroendecentrum i Örebro.

Psykolog Lena Lillieroth från Beroendecentrum Stockholm talar om bedömningsmetoden PA - Psychotherapeutic Assesment där klienten står i centrum.

Efter lunch tar professor Merete Glenne Øie, psykolog och specialist i klinisk neuropsykologi, vid och talar under eftermiddagen om kognitiva funktionshinder vid missbruk och psykisk ohälsa.

Vi bjuder på fika och lunch, och konferensen kommer att vara avgiftsfri för medlemmar i SN-DD. Icke medlemmar betalar 500 kr.

Vi hoppas och tror att det blir en mycket givande och intressant dag, där det också kommer att finnas många möjligheter till erfarenhetsutbyte. Vi återkommer inom kort med mer information om konferensen och hur ni anmäler er!

Passa på att avsätta denna dag redan nu!

Juni

SN-DD:s vision och värdegrund

2013-06-18

Nu är vår Vision och värdegrund, som vi skrivit om i tidigare Nyhetsblad, klar och vi tackar alla som bidragit till det arbetet !

SN-DD:s vision och värdegrund

SN-DD:s vision och värdegrund”Svenska nätverket Dubbeldiagnoser (SN-DD) består av representanter/medlemmar från kommuner, landsting, kriminalvård, SIS institutioner och privata aktörer som verkar inom vård och omsorgssektorn. Syftet med nätverket är att utveckla arbetet med att tillgodose behoven hos patient/klientgruppen som består av personer med riskbruk, missbruk och/eller beroende samt psykisk ohälsa/sjukdom.

Personer med komplexa vårdbehov/samsjuklighet har rätt till god behandling och god omvårdnad på lika villkor som andra vårdtagare.

Värdegrund

  • Alla individer är olika men har lika värde och lika rättigheter i samhället.
  • Genom att sammanfoga olika synsätt ser vi helheten.
  • Samverkan är en utmaning, en möjlighet och en nödvändighet.
  • Genom att inhämta, utbyta, förmedla och utveckla kunskap skapas förutsättningar för arbetet med målgruppen.

Vision
Trots komplexitet/samsjuklighet – samma möjlighet!”

Juli

Ny utvärdering av boende och verksamhet för unga med "gängerfarenhet"

2013-07-13

Professor Philip Lallander vid Malmö högskola har skrivit utvärderingen "Inga hopplösa fall, om livsstilshuset,ett boende och en verksamhet för unga med "gängerfarenhet".

Han har följt "Livsstilshuset", en verksamhet som vänt sig till unga som har en bakgrund i kriminella gäng eller som riskerar att hamna i ett. De unga deltog frivilligt för att ändra sitt tänkande och sin livsstil som ett steg mot ett liv utan kriminalitet. De flesta som ledde och arbetade i huset hade själva kriminell bakgrund.

Utvärderings rapport

Den norska kompetansetjenesten arrangerar ROP -dagen 2013

2013-07-14


Den 27 november arrangeras ROP-dagen 2013 på Oslo kongressenter. (ROP- samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, se under länk till Norska hemsidan) . Under dagen kommer bla. forskning om ACT-och FACT-team att presenteras.

Länk till programmet hittar du här : www.rop.no

Augusti

Ny bok och Fördjupningsdag om Anknytning och Mentalisering av och med Tor Wennerberg

2013-08-24

Den 27 november håller Tor Wennerberg, psykolog,författare och föreläsare som medverkade på den Nordiska konferensen 2011, i en Fördjupningsdag om Anknytning och Mentalisering i Malmö. Arrangör är Expo Medica Svenska AB.

Tor Wennerberg kommer också i dagarna ut på Natur och kultur med boken "Själv och tillsammans: Om anknytning och identitet i relationer." I själv och tillsammans utforskar han hur trygga respektive otrygga anknytningserfarenheter påverkar vår identitetsutveckling och vårt sätt att vara i relation till andra, från tidig barndom till vuxen ålder.

Inbjudan till fördjupningsdagen med Tor Wennerberg

Om boken själv & tillsammans

SeptemberAnmäl dig till SN-DD:s konferens "Vägar till delaktighet och egenmakt" i Stockholm den 5 december

2013-10-24

Nu är programmet för vår endagskonferens "Vägar till delaktighet och egenmakt" den 5 december på City Conference Center Stockholm (vid Nya Bantorget) klart och du finner det i sin helhet nedan. Konferensen är kostnadsfri för våra medlemmar och icke medlemmar betalar 500 kr.

Programpunkterna kommer att vara:

Ann-Mari Wulfstrand-Byhlin från Verdandi talar om "Brukarråd-ett sätt för ökat brukarinflytande och delaktighet"

Lena Lillieroth från Beroendecentrum Stockholm talar om "Therapeutic- Assessment-utredning som korttidsterapi med klienten som medutredare"

Professor Merete Glenne Øye talar om "Kognitive vansker ved psykiske lidelser og rusmissbruk; hvordan kartlegge,vforstå og tillrettelegge for vanskene ?"

Fika och lunch ingår och det blir goda möjligheter till mingel och erfarenhetsutbyte, så anmäl er så snart som möjligt till denna intressanta dag i SN-DD:s regi !

Sista anmälningsdag är den 19 november och som vanligt gäller först till kvarn ...!

Här hittar du hela programmet och hur du anmäler dig : Program & inbjudan

Välkommen till SN-DD:s årsmöteskonferens i Luleå den 27-28 mars 2014

2013-12-17

Då vi har många medlemmar i norra Sverige kommer vår årsmöteskonferens 2014 att vara förlagd till Sunnanå Folkhögskola strax utanför Luleå. Konferensen kommer att pågå från lunch till lunch den 27-28 mars. Vi återkommer med innehållet i programmet och praktisk information här på hemsidan inom kort.

Välkomna till Luleå i mars!

Stort intresse när SN-DD bjöd in till föreläsning om erfarenheter av färdighetsträning vid ADHD och missbruk i Göteborg

2013-09-26

Den 25 oktober talade leg.psykolog, leg. psykosterapeut Berit Bihlar-Muld i Göteborg om sin forskning om, och de erfarenheter man har av arbete med färdighetsträning med vuxna med ADHD och missbruk från Hornö LVM-hem, SiS.

I publiken fanns 60 intresserade åhörare som var relativt jämt fördelade från Beroendekliniken, Kriminalvården, och Göteborgs samt Borås Stad. Föreläsningen avslutades med en diskussion om läget på området i Göteborg idag och hur vi tillsammans kan arbeta vidare för att utveckla det arbetet.

Föreläsningen vände sig till SN-DD´s medlemsverksamheter i Västra Sverige och var kostnadsfri.

Inbjudan

Attention arrangerar halvdag om Case Management vid Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i Stockholm inom kort

2013-09-26

Attention i Stockholms län bjuder in till en halvdag om Case Management vid Neuropsykistrisk funktionsnedsättning den 15 oktober.

Läsa mer

Konferens om Framtidens missbruks- och beroendevård i Stockholm den 16-17 oktober

2013-09-26

Den 16-17 oktober arrangerar SIPU konferensen "Framtidens missbruks-och beroendevård, Hur skapa hög och jämn kvalitet och öka tillgängligheten i vården?" Bland talarna finner ni bland andra Ann Hercules,Tyresö kommun, som är vice ordförande i SN-DD.

Mer information

Oktober

SN-DD på hearing när Socialstyrelsen utrett om beroendemedicin bör bli en medicinsk specialitet

2013-10-09

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utreda om beroendemedicin bör bli en medicinsk specialitet och i det fall myndigheten bedömer att så är fallet utarbeta målbeskrivningar för specialiteten. De har därför bjudit in berörda grupper till hearing för att diskutera frågan. SN-DD var inbjudna till hearing den 11 oktober och företräddes av vår ordförande Lena Karlsson. Socialstyrelsen slutredovisade uppdraget där de föreslår att beroendemedicin blir en ny reglerad specialitet för läkare till regeringskansliet den 1 november och SN-DD ställer sig bakom förslaget.

Du hittar rapporten här.

Endast 1 procent av kommunernas kostnader används för missbruks-och beroendevård

2013-10-09

Av kommunernas totala kostnader används i genomsnitt en procent till missbruk-och beroendevården, två procent till ekonomiskt bistånd och tre procent till barn -och ungdomsvården visar de kostnadsmått inom socialtjänstens verksamheter som Socialstyrelsen presenterade den 1 oktober. - Det är låga siffror och kommuner kan behöva se över sina prioriteringar för att säkerställa att utsatta grupper får det stöd de behöver säger utredare på Socialstyrelsen.

Se mer i följande länk www.socialstyrelsen.se

Norsk konferens om Miljöterapi ved psykoselidelser

2013-10-09

ISPS Norge och Sykehuset Inlandet bjuder in till en jubileumskonferens om Miljötreapi ved psykoselidelser i Hamar i Norge den 30-31 januari 2014

Ibjudan & program

November

Konferens om Genusperspektiv i beroendevården hålls i Bollnäs den 19 november

2013-11-16

Region Gävleborg arrangerar en halvdagskonferens den 19 november om Jämställdhetsintegrering av beroendevården för dig som arbetar inom missbruk och beroendevård i kommuner och landsting.

Du hittar mer information här : Inbjudan

December

Nyhetsblad nr 5
om konferensen "Vägar till delaktighet och egenmakt"

2013-12-19

Här hittar du Nyhetsblad nr. 5 som handlar om konferensen "Vägar till delaktighet och egenmakt" som SN-DD arrangerade i Stockholm den 5 december 2013. Du hittar också bilder från föreläsningarna på konferensen etc.

Nyhetbladet nr 5, wordversion
Nyhetbladet nr 5, webbversion

Välkommen till SN-DD:s årsmöteskonferens i Luleå den 27-28 mars 2014

2013-12-17

SN-DD:s årsmöteskonferens 2014 kommer att vara förlagd den 27-28 mars på Sunderby folkhögskola strax utanför Luleå. Du kan nå Sunderby folkhögskola via buss från flygplatsen och konferensen pågår från lunch till lunch den 27-28/3.

Förutom årsmötesförhandlingar kommer vi som vanligt att bjuda på ett intressant program och många möjligheter till erfarenhetsutbyte och återkommer med mer information om programmet och praktisk info här på hemsidan inom kort !

Välkomna på årsmöte i Luleå i mars!

UngaVuxna-dagarna i Stockholm den 24-25 januari 2014

2013-12-16

Den 24-25 januari hålls UngaVuxna - dagarna 2014, med fokus på psykoterapeutiskt arbete med unga vuxna 15-25, där många intressanta föreläsare deltar.

Läs mer här : www.ungavuxnadagarna.se

Nationella Cannabisnätverket bjuder in till konferens om Cannabis- risker och åtgärder

2013-12-16

Fredagen den 14 februari arrangerar Nationella Cannabisnätverket konferensen ”Cannabis- risker och åtgärder” på ABF huset i Stockholm.

Mer information finner du här : Inbjudan

Träffa SN-DD i utställningen på NPF-forum 2014

2013-12-16

Den 15-16 maj 2014 arrangerar Riksförbundet Attention den tionde nationella konferensen om neuropsykiatri på Kistamässan i Stockholm och SN-DD är en av utställarna.

Årets tema är ”Få det att fungera – stöd och strategier för personer med NPF”. Kom och ta del av nya fakta, viktiga erfarenheter och framåtsyftande diskussioner. Fokus är på stödinsatser, pedagogiska hjälpmedel och behandling för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Konferensen har blivit en återkommande mötesplats för brukare, anhöriga och personal från kommuner, myndigheter, organisationer, vårdföretag m.fl.

Till forumet hör också en stor utställning på med drygt 80 montrar. Vi finns i monter M:11, besök oss gärna där så vi får berätta mer om vår verksamhet !

Ytterligare information finns på www.attention-riks.se