Nyheter 2012

April

Psykiatrilagsutredningens betänkande

2012-04-27

Psykiatrilagsutredningen lämnade i april månad över sittbetänkande som nu är ute på remiss. ”Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17)”. Utredningen har haft i uppgift att göra en översyn av LPT och LRV samt lämna förslag till ny lagstiftning på området. Det går att ta del av utredningen om du klickar på följande länk : http://www.regeringen.se/sb/d/15773/a/189660

September

Konferens om hjälpande relationer

2012-09-10
Bild konferens om hjälpande relationer

Konferensen "Hjälpande relationer- sociala relationers betydelse i psykiatri, socialt arbete och missbruksvård" hålls den 3 december 2012 i ABF -huset i Stockholm. På konferensen presenteras den senaste kunskapen om vilken roll relationer kan spela för människor med sociala,psykiska och /eller missbruksproblem och vad som kännetecknar hjälpande relationer. Arrangör är Psykiatrin Södra Stockholm, Fou- enheten StockholmsUniversitet. Institutionen för socialt arbete. Nätverk för kunskap om sociala relationer-socialt arbete, psykiatri och missbruksvård. Några av föreläsarna är Larry Davidson, Anne Denhov och Alain Topor.

Se mer på : Psykiatrin Södra Stockholm


Intressant antologi

2012-09-10

I våras kom SoRad ut med antologin "Samhället,alkoholen och drogerna. Politik, konstruktioner och dilemman". Boken utgår från ett samhällsperspektiv och frågar hur vi kan förstå alkoholens och drogernas roll i samhället ? Hur kan problemen definieras och hanteras samt vilka konsekvenser detta får ? Antologin visar att studier kring dessa frågor också ger oss kunskap om moraliska och politiska dilemman, maktförhållanden,strukturer och förändringsprocesser.

Mer information får du på : SoRad

Ny bok om komplexa fall inom psykiatrin

2012-09-23

På Natur och Kulturs förlag har nyligen boken "Komplexa fall inom psykiatrin: diagnoser, beträttelser och tankemodeller" av Eleonore Rydén och Göran Rydén kommit ut. Det är en slags läsebok om tillämpad psykiatri, som beskriver en modell för hur man kan närma sig komplex psykiatrisk problematik och handlar mycket om samsjuklighet. Vilka faror och möjligheter finns med att ställa flera diagnoser? Vad kan man förvänta sig av olika behandlingsinsatser?

Här hittar du boken : Komplexa fall inom psykiatrin

Konferens om Rus och Psykos i Norge

2012-09-23

RUS OG PSYKOSE Motivation som kommer og går -hvordan hjelper vi best? är temat på 2013 års konferens som arrangeras av ISPS Norge i Hamar i Norge den 31 januari -1 februari 2013. ISPS betyder "The international society for psychological and social approaches to psychosis" och du hittar programmet här: rus og Psykose

Planeringsdagar

2012-09-24

Sn-dd´s styrelse har haft planeringsdagar i Credos lokaler på Idaröd i Skåne. Här ser du bilder därifrån och en rapport från planeringsdagarna kan du läsa i Nyhetsbladet".


Oktober

Ny intressant doktorsavhandling om hur Psykiatrin kan bli bättre på att tidigt upptäcka och agera vid alkoholproblem

2012-10-05

Den 19 oktober disputerade Christina Nehlin Gordh, på Uppsala Universitet, Institutionen för Neurovetenskap med avhandlingen "Alcohol Use and Secundary Prevention in Psyciatric Care". I avhandlingen undersöker Christina Nehlin Gordh hur den psykiatriska vården kan bli bättre på att tidigt upptäcka och agera vid begynnande alkoholproblem. I olika studier undersökte bl.a. hon vilka typer av alkoholfrågeinstrument som är lämpliga inom psykiatrin och de goda resultaten efter att psykiatripersonal genomgått fortbildning i korta alkoholinterventioner.

Mer information och möjlighet att ladda ned hela avhandlingen hittar du här : http://www.medfarm.uu.se/

Höstmöte om Psykosvård i lyhörd utveckling

2012-10-05

När det brister- psykosvård i lyhörd utveckling" är temat för ett höstmöte som ISPS-SE bjuder in till i Stockholm den 30 november 2012. Bl.a talar Helene Wolf om "Samordnad vård till stor hjälp för psykospatienter". ISPS-SE är en förkortning av "The international society for psychological and social approaches to psykosis" Sverige.

Här finner du programmet : Psykosvård i lyhörd utveckling

Föreläsning om ADHD och missbruk

2012-10-05

FMB- Forskningsrådet för missbruks och beroendefrågor-nätverk Västra Götaland arrangerar en föreläsning om " ADHD och missbruk- vad karaktäriserar dessa patienter och hur går det för dem?" på Östra Sjukhuset i Göteborg den 22 november 2012. Föreläsare är Bo Söderpalm.

Se program : FBM´s höstseminarier 2012

Konferens om psykiatriseringen av själslivet

2012-10-05

Riksföreningen Psykoterapicentrum bjuder in till höstkonferens om Psykiatriseringen av själslivet med Ann Heberlein och Svein Haugsgjerd. Konferensen hålls den 16 november 2012 på ABF-huset i Stockholm.

Se inbjudan: Psykiatriseringen av själslivet

Rfhl arrangerar halvdag om Kvinnor i missbruk på Världsfattigdomsdagen

2012-10-05

På Världsfattigdomsdagen den 17 oktober bjuder rfhl in till en halvdagskonferens med rubriken "Kvinnor i missbruk-lika mycket värda?" om hur missbrukande kvinnor behandlas i världens mest jämlika land. Konferensen kommer att handla om våldsutsatthet, omhändertagna barn, prostitution och hemlöshet och hålls i ABF-huset i Stockholm.

Se inbjudan : Kvinnor i missbruk på Världsfattigdomsdagen

Dokumentation från regional konferens om Kognitiva funktionshinder vid missbruk och psykisk ohälsa

2012-10-31
Bild kognitiva funktionshinder vid missbruk

Professor Merete Glenne Öye föreläste om Kognitiva funktionshinder vid missbruk och psykisk ohälsa på en regional halvdagskonferens i Göteborg den 21 september 2012. Arrangörer var FoU i Väst, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen, Göteborgsuniversitet/ FMB och Kriminalvården.
Ni som var på SN-DD´s Nordiska konferens 2011 minns kanske hennes föreläsning som blev mycket uppskattad då och nu har arrangörerna för denna regionala konferens ställt samman en Dokumentation som du finner här: Dokument


Instruktion för evidensbaserad Psykoterapi och psykoterapibedömning

2012-10-31

Beroendecentrum Stockholm har sammanställt en lokal instruktion för Psykoterapi och psykoterapibedömning där Björn Phillips varit processledare. I instruktionen går man igenom vilka behandlingsmetoder som på evidensbaserad grund rekommenderas för olika patientgrupper, däribland personer med samsjuklighet. I instruktionen betonas bl.a. att all psykoterapi (och annan behandling) skall vara individuellt anpassad.

Psykoterapi och psykoterapibedömning