Definitionen

Med Dubbeldiagnoser avses; Beroende/skadligt bruk enl.ICD-10 eller beroende/missbruk enl.DSM IV, som föreligger samtidigt med oberoende diagnos av annan psykisk sjukdom eller personlighetsstörning enligt nämnda diagnossystem.