DD-område konferensmaterial

Kvinnors väg till trygghet och boende , 2012"

2013-03-31

Konferens om hjälpande relationer

2012-09-10
Bild, konferensen om hjälpande relationer

Konferensen "Hjälpande relationer- sociala relationers betydelse i psykiatri, socialt arbete och missbruksvård" hålls den 3 december 2012 i ABF -huset i Stockholm. På konferensen presenteras den senaste kunskapen om vilken roll relationer kan spela för människor med sociala,psykiska och /eller missbruksproblem och vad som kännetecknar hjälpande relationer. Arrangör är Psykiatrin Södra Stockholm, Fou- enheten StockholmsUniversitet. Institutionen för socialt arbete. Nätverk för kunskap om sociala relationer-socialt arbete, psykiatri och missbruksvård. Några av föreläsarna är Larry Davidson, Anne Denhov och Alain Topor.

Se mer på : Psykiatrin Södra Stockholm


Dokumentation från regional konferens om Kognitiva funktionshinder vid missbruk och psykisk ohälsa

2012-10-31
Bild Kognitiva funktionshinder vid missbruk

Professor Merete Glenne Öye föreläste om Kognitiva funktionshinder vid missbruk och psykisk ohälsa på en regional halvdagskonferens i Göteborg den 21 september 2012. Arrangörer var FoU i Väst, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen, Göteborgsuniversitet/ FMB och Kriminalvården.
Ni som var på SN-DD´s Nordiska konferens 2011 minns kanske hennes föreläsning som blev mycket uppskattad då och nu har arrangörerna för denna regionala konferens ställt samman en Dokumentation som du finner här: Dokument