Ändringar till medlemsregistret

Med hjälp av formuläret kan du lätt anmäla ändringar till medlemsregistret. Fyll i din organisation och e-postadress samt de uppgifter du vill få ändrade.