Publikationer aktuellt

Återfallspreventiva samtal, en anpassad metod i missbruksbehandling

2014-10-13

Kunskapskällar´n i Göteborgs Stad har nyligen publicerat ett utbildningsmaterial om Återfallspreventiva samtal. Materialet är framtaget till den utbildning omfattande tre halvdagar som sedan drygt 2 år tillbaka bedrivs inom Social resursförvalting i Göteborgs Stad och riktar sig till medarbetare inom Boendeverksamheten samt till utförare och handläggare inom Socialtjänsten i Göteborg.

Materialet innebär en anpassning för att återfallspreventiva samtal skall kunna användas flexibelt också för brukare som inte önskar eller har förmåga att fullfölja en hel manualbaserad kurs/program i Återfallsprevention.

Återfallspreventiva samtal

Bo Hejlskov Elvén, Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder.

2014-10-13

Lundin, Mellgren (red.) Psykiska funktionshinder- stöd och hjälp vid kognitiva funktionsnedsättningar

2014-10-13

Nyligen färdigställdes en SROI (Social Return On Investment ) - analys som genomförts på KRAMI verksamheten i Göteborg.

2014-10-13

SROI är ett koncept för att mäta verksamheters värdeskapande utifrån ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Framför allt är det ett verktyg för att tydliggöra det sociala värde som skapas. Ni hittar mer information om vad en SROI-analys innebär på www.sroi.se.

SROI rapport Krami slutversion

Astrid Seebergers bok "Den skamlösa nyfikenheten"

2013-03-30

Astrid Seeberger är njurläkare i Stockholm och undervisar i etik på läkarutbildningen vid Karolinska institutet och enligt henne är är förmågan att lyssna på patienten A och O inom sjukvården.

Om konsten att lyssna utan att fördöma, att komma nära utan att vara närgången och att säga de rätta orden i rätt ögonblick, handlar hennes bok "Den skamlösa nyfikenheten". Kritikerna hade dock svårt att reda ut vad det var för sorts bok; Predikan, en handbok i samtalsteknik eller ett inlägg i vårddebatten?

Astrid Seeberger själv kallar den en lång Essä – en tankebok om livet, om samhället, om konsten och om kärleken. Den består bl.a. av en samling berättelser från hennes yrkesverksamma liv som

                                           njurläkare i Stockholm.

                                          Den skamlösa nyfikenheten


Ny Handbok i missbrukspsykologi

2013-03-30

Handbok i missbrukspsykologi teori och tillämpning kom ut 2012 och är en grundläggande lärobok om alkohol- och narkotikaproblem som utgår från ett psykologiskt perspektiv med såväl biologisk som social kunskap närvarande. Redaktör är Claudia Fahlke och i boken medverkar 43 författare, forskare och kliniker på missbruksområdet inom områdena psykologi, social arbete, neurobiologi,psykiatri m.fl.

Handbok i missbrukspsykologi

Intressant antologi

2012-09-10

I våras kom SoRad ut med antologin "Samhället,alkoholen och drogerna. Politik, konstruktioner och dilemman". Boken utgår från ett samhällsperspektiv och frågar hur vi kan förstå alkoholens och drogernas roll i samhället ? Hur kan problemen definieras och hanteras samt vilka konsekvenser detta får ? Antologin visar att studier kring dessa frågor också ger oss kunskap om moraliska och politiska dilemman, maktförhållanden,strukturer och förändringsprocesser.

Mer information får du på : SoRad

Ny bok om komplexa fall inom psykiatrin

2012-09-23

På Natur och Kulturs förlag har nyligen boken "Komplexa fall inom psykiatrin: diagnoser, beträttelser och tankemodeller" av Eleonore Rydén och Göran Rydén kommit ut. Det är en slags läsebok om tillämpad psykiatri, som beskriver en modell för hur man kan närma sig komplex psykiatrisk problematik och handlar mycket om samsjuklighet. Vilka faror och möjligheter finns med att ställa flera diagnoser? Vad kan man förvänta sig av olika behandlingsinsatser?

Här hittar du boken : Komplexa fall inom psykiatrin

Dokumentation från regional konferens om Kognitiva funktionshinder vid missbruk och psykisk ohälsa

2012-10-31
Bild Kognitiva funktionshinder vid missbruk

Professor Merete Glenne Öye föreläste om Kognitiva funktionshinder vid missbruk och psykisk ohälsa på en regional halvdagskonferens i Göteborg den 21 september 2012. Arrangörer var FoU i Väst, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen, Göteborgsuniversitet/ FMB och Kriminalvården.
Ni som var på SN-DD´s Nordiska konferens 2011 minns kanske hennes föreläsning som blev mycket uppskattad då och nu har arrangörerna för denna regionala konferens ställt samman en Dokumentation som du finner här: Dokument