Arkiv publikationer

Artikelserie av Ulla Bertling om NPM i Tiskriften Psykoterapi


Den banala management-filosofin
Om ekonomistyrningens ansvarsförskjutning
Om granskningssamhälletArtikeln om Integrerad behandling vid PTSD och beroendesjukdom
10- punktsprogram om Brukarsamverkan, Örebro Läns Landsting
Socialstyrelsens vägledning för Brukarinflytande
Nehlin Gordh,Alcohol Use and Secundary Prevention in Psyciatric Care, 2012
Pettersson, Kontroll av Beroende ,2013
Kvinnors väg till trygghet och boende, Hedin, 2012
Integrerade insatser för vård och behandling, Meuser 2009
ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge
Att samla ansvaret for behandlingsinsatserna rapport 56, Fredriksson
Att utbilda vävare och bygga vävstolar samtidigt, Ekerlund & Zovko
Between death as escape and the dream of life, Biong 2008
DD-rapport av Löfroth, Hellgren, Östlund & Andersson 2008
Det räcker inte med en bra idé, Ekermo & Beckman
Dubbeldiagnos en kvalitativ studie om samverkan och behandling, Hallermalm & Waara
Fokusrapport fördjupning av konsperspektivet för personer med komplex problematik Palmstierna m.fl.
Handlingsplan för vård, stöd och service till personer med dubbeldiagnoser i Jönköpings län
Hästskons boendeenhet – samverkan och brukarinflytande i ett boende för personer med dubbla diagnoser, Nyberg & Persson
Hjälpande relationer, Denhov
Huddinge kommun FoUrapport nr 56 om ACT
IMS sista utgåvan
Kartläggning tungt narkotika missbruk Göteborg 2011
KPM´s slutrapport, okt 2007
Missbruks och beroendevården Iaktagelser och resultat från tillsyn 2008-2010 Socialstyrelsen
Nationella riktlinjer för Schizofreni 2011
Overdoses suicidial behavior and clinical characteristics in heavy drogusers, Anders Håkansson
Psykiatriuppföljningen 1999:1, Öjehagen & Schaar
Psykiskt sjuk eller missbrukare? En rapport om samverkan, vårdkedjor och ekonomi, Engström
Utvärdering stödhuset i Malmö, Levander